OSGB Neden Gereklidir ?

OSGB şeklinde kısaltılan ve açılımı ise Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi olan oluşum, ÇSGB tarafından çıkartılmış olan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile ilgili olarak hizmet vermek amacı ile kurulan kuruluşlardır.

Zeytin İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatıyla ilgisi sorumluluklar, OSGB (Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi) ile çalışıldığında sadece işverene ait değildir, düzenli raporlar sunulduğu için işveren gerekli önlemleri alabilir ve oluşabilecek kazalara karşı tedbirler alabilir. Habersiz yapılan teftişlerde işveren hesap verebilir; dosya kaybolması ya da aranılan raporların bulunamaması gibi bir durum yaşanmaz. Güvenli çalışma ortamı sağlandığı için iş işleyişinde kesintiler olmaz, verimlilik yükselir. 

Çalışanlar OSGB tarafından verilen eğitimler doğrultusunda daha bilinçli hale gelir ve iş güvenliklerini tehdit edecek davranışlardan uzak durur. Böylece dikkatsizlikten veya bilinçsizlikten oluşabilecek kazalar en aza iner. 

Zeytin OSGB ile çalışıldığı zaman hizmet karşılığı verilen faturalar şirketler tarafından gider olarak gösterilebilir. OSGB ile çalışılmadığı durumlarda iş yeri sağlık ve güvenlik biriminin kurulması gerekecek ve bu durumda işverenin maliyetleri artacaktır. OSGB ile çalışarak işveren yılda yaklaşık %60-70 oranında maliyetinden tasarruf edebilir. 

İşverenler İş sağlığı ve güvenliği mevzuat güncellemelerini takip etmek zorunda kalmazlar, OSGB bu takibi işveren adına yapmakla yükümlüdür. İşleyişte farklılık yaratan tüm değişiklikleri işverene raporlar ve işverenin gerekli değişiklikleri gerçekleştirmesi için önerilerde bulunur. 

İş yerlerinde mevzuat gereği bulunması gereken tüm teçhizatlar doğru seçilebilir. İş yerinin faaliyet alanına göre bulundurması gereken teçhizatlar konusunda bilgi verilerek, gereksiz harcamalar yapılmasının önü kesilir.

Previous article

You May Also Like